Wapno palone

W sprzedaży spotyka się wapno palone w bryłach i w postaci zmielonej. Obie postacie dzielą się zależnie od zawartości tlenku wapnia (CaO) i tlenku magnezu (MgO), na trzy gatunki. Pierwszy, inaczej tłusty, zawiera nie mniej jak 95% CaO i MgO i nie więcej jak 5% zanieczyszczeń. Stopień zmielenia — poniżej 0,1% pozostałości na sicie o 100 oczkach (otworach) na 1 cm2 i poniżej 2% — na sicie o 900 oczkach na 1 cm2. Drugi — średniotłusty — zawiera przynajmniej 88% CaO+MgO i do 12% zanieczyszczeń. Stopień zmielenia — poniżej 0,1% pozostałości na sicie o 100 otworach na 1 cm2 i poniżej 3% — na sicie o 900 otworach na 1 cm2. Trzeci gatunek — chudy — zawiera przynajmniej 80% CaO + MgO i do 20% zanieczyszczeń. Stopień zmielenia — poniżej 0,1% pozostałości na sicie o 100 oczkach i poniżej 5% — na sicie o 900 oczkach na 1 cm2. Najlepsze gatunki wapna palonego (najkorzystniejszy stosunek składników i największa wydajność) pochodzą z kieleckiego i Sulejowa. Wapno kieleckie używane jest jako gatunek extra dla celów przemysłowych.